Pferdeprofis-Schweiz

 Navajo-Pad KLEIN, eckig
45,50 CHF 45,50 CHF 45.5 CHF
Western-Pad TUCSON
159,90 CHF 159,90 CHF 159.9 CHF
Western-Pad PRESCOTT
136,80 CHF 136,80 CHF 136.8 CHF
Correction-Pad ALLROUND
99,90 CHF 99,90 CHF 99.9 CHF
Correction-Pad AMARILLO
114,90 CHF 114,90 CHF 114.9 CHF
Western-Pad MERINO
133,50 CHF 133,50 CHF 133.5 CHF
Western-Pad GLOSS
139,90 CHF 139,90 CHF 139.9 CHF
Western-Pad FILZ II
89,90 CHF 89,90 CHF 89.9 CHF
Navajo-Pad Solid
62,50 CHF 62,50 CHF 62.5 CHF
Western-Pad MERINO, rund
146,50 CHF 146,50 CHF 146.5 CHF